วิธีสั่งกระดาษ

ขั้นตอนการสั่งซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก

1. กำหนดขนาด ยาว x กว้าง x สูง

2. เลือก รูปแบบกล่อง ตามต้องการ

3. เลือก ความหนา กระดาษ 3 ชั้น (ลอน B, C, E)/ 5 ชั้น (ลอน BC)

4. เลือก เกรดกระดาษ หรือ สีผิวกระดาษ

5. เลือก เเกรมกระดาษ เพื่อเพิ่มความเเข็งแรง

6. สามารถพิมพ์/ไม่พิมพ์ ข้อความลงบนกล่อง

7. กำหนด สีพิมพ์ ได้ตามต้องการ

8. การเชื่อมต่อ ปะกาว / เย็บลวด

9. ระยะเวลาผลิต  7-10 วัน